shm_2211

Tredemølletesting

  • Brukes ved usikkerhet om astma diagnose; dårlig kondisjon eller astma?
  • Uklare anstrengelsesplager.
  • Testing av hjertebarn.
  • Utredning av stridor