Metakolintest

Ved denne undersøkelsen måler vi overfølsomhet i bronkiene, bronkial hyperreaktivitet, og er en viktig test for å diagnostisere astma. Under testen inhaleres et stoff som heter metakolin via en forstøver i økende mengde. Lungekapasiteten kontroleres etter hver innhalasjon og om fallet i lungefunksjon er 20% vil det tolkes som en positiv test.