EKG/Pulsoxymeter

EKG:

EKG (elektrokardiografi) er et sentralt verktøy i hjertefysiologi, og har en viktig funksjon ved screening og diagnostisering av hjertesykdommer. EKG er registrering av hjertets elektriske aktivitet. Elektroder (små, plast patcher) er plassert på bestemte steder på barnets bryst, armer og ben. Når elektrodene er koblet til EKG-apparatet ved avledninger, er den elektriske aktiviteten i ditt barns hjerte målt, tolkes, og skrives ut på papir for legens informasjon og videre tolkning. EKG er en av de enkleste og raskeste prosedyrer som brukes for å evaluere hjertet, det er ikke farlig og ikke smertefullt.

Lead II

Et elektrokardiogram (forkortelse EKG) er en grafisk fremstilling laget av et apparat (EKG-apparat) som registrerer hjertets elektriske aktivitet.


Pulsoxymeter:

Pulsoxymeter blir brukt til å måle oksygenmetningen i blodet. Dette er et viktig parameter på respirasjonen. Dessuten måler det samtidig pulsen.