shm_1999

Undersøkelser

Vi vil skissere for deg hvilke tekniske prosedyrer og undersøkelser barnelegen ved Arendal spesialistsenter utfører.

Først og fremst håper vi at det er ved grundig samtale omkring tidligere og aktuell sykehistorie samt ved en god klinisk undersøkelse at du som pasient eller forelder opplever at du møter kompetanse og forståelse.

En barnelege med bred og lang erfaring med syke barn og engasjerte medhjelpere kan ikke erstattes av all verdens prosedyrer og undersøkelser. Vi vil fortelle deg litt om dette likevel.Vi har også laget tegneserier for barna, slik at mor og far kan sitte sammen med sitt barn og forberede på det som skal skje hos barnelegen:

Blodprøve 

Lungefunksjonstest 

Prikktest