Språkutvikling

Utviklingstrinn

1 mnd.

Frambringer svake lyder, lytter til lyd, lyttingen kan føre til at den motoriske aktiviteten blir mindre.

4 mnd.

Babler, ler, selskapspludrer, funksjonslek med lyd

7 mnd.

Pludrer, lytter til sine egne lyder, pludrer ramser med gjentatte stavelser, f.eks. ma-ma-ma

10 mnd

Pludreramser, det første ordet kan komme, språk og adferd koples sammen - f.eks. gi- og ta-leker), herming av setningsmelodi.

1 år

Pludreramser, sier et par ord, glede ved språklig aktivitet og lytting, 2-3 ord.

1,5 år

Pludreramser, ettordsetninger, liten reaksjon på ord alene, ca. 20 ord.

2 år

Setninger på 2-3 ord, forståelse av at hver gjenstand har navn, "hva er det"-spørsmål, lytting, imitasjon, 200-300 ord.

3 år

Setninger på 3-4 ord, enkle tidsbestemmelser, bruk av personlig pronomen, språket mer et kommunikasjonsmiddel, 1000 ord.

4 år

Språkmønsteret er stort sett lært, bruk av konjunksjoner, kan bruke preposisjoner riktig, språklig aktiv periode, overdrivelser, rike språklige assosiasjoner, ordleker, 1500-2000 ord.

5 år

Setninger på 4-5 ord, realistisk språk som fungerer som kunnskapsmiddel, språk og aktiviteter kan kombineres, 2200 ord.

6 år

Lengre og mer kompliserte meninger, språket et kunnskapsmiddel, økt interesse for lest og skrevet språk, 2500 ord.

7-8 år

Stor interesse for å kombinere språkets lydsymboler, betydning for leseopplæring.

8-9 år

Spør mye. Tabuord og hemmelig språk er vanlig. ca. 3600 ord.

9-10 år

Språket nærmer seg den voksnes, kan uttrykke følelser språklig, kan føre en samtale uten å avbryte det de holder på med. Ca. 5400 ord.