Ventetid

Barnelegen vil sterkt tilstrebe å holde ventetider på henviste pasienter til under 2 uker.

Som øvrige leger vil også barnelegen ta i mot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Henvisning er da ikke nødvendig.