Tredemølletesting

-Brukes ved usikkerhet om astma diagnose; dårlig kondisjon eller astma?
-Uklare anstrengelsesplager.
-Testing av hjertebarn.