Melk

-3 % av norske barn reagerer med overfølsomhet for melk. Mange får diagnosen alt for sent med unødvendige plager til følge. Kun halvparten av barna har positive allergitester! Tilstanden må ikke forveksles med laktoseintoleranse, idet dette er et rent tarmproblem (laktase-mangel) og ingen kumelksproteinoverfølsomhet.
Kumelksfri kost er et radikalt inngrep i et barns kosthold, og avkrever grundig overveining hos barnelege. Alternativ til kumelk er hydrolyserte melkeerstatninger som Nutramigen eller annet protein som i sojamelk. Det må avklares om barnet trenger kalktilskudd.
Kliniske symptomer på melkeallergi er svært varierende, og kan deles inn i 3 hovedgrupper utfra hvor hurtig symptomene opptrer::

1: Hurtig type: symptomer innen 1 time (lettest å oppdage)
2: Intermediær type: symptomer mellom 1 time-24 timer (utgjør >50 %)
3: langsom type: symptomer etter 1 døgn og opptil uker (sjelden)

Symptomgrupper

Tarmsymptomer:
3 mndrs kolikk, diarre, slim og/eller blod i avføringen, magesmerter, brekninger 

Hudsymptomer:
Eksem, elveblest, annet uspesifikt utslett, kløe, endetarmsirritasjon.

Luftveissymptomer:
Hoste, surkling (sjelden)

Allmenne symptomer:
Generell mistrivsel, nedsatt appetitt, ernæringsproblem, dårlig vektutvikling, anemi, dårlig søvnkvalitet/uro og en sjelden gang anafylaktisk sjokk. Diagnose oppnås ved nøyaktig sykehistorie, allergitesting og eliminasjon/provokasjon. Gradvis toleranseutvikling utvikles.