Gastroøsofageal reflux

Gastroøsofageal refluks har sin årsak i dårlig lukkemekanisme i overgangen mellom spiserør og magesekk. Dette kan være normalt forbigående hos spedbarn, men kan allerede fra første leveuker gi symptomer og plager fra øvre luftveier, strupe, bronkier og lunger samt gi halsbrann, kvalme og magesmerter. Gø-refluks sees ofte sammen med astma, og kan være en medvirkende årsak til eller hovedårsak til kronisk hoste. Jeg vil vise deg en animasjon over hvilke mekanismer som ligger bak, slik at vi sammen under konsultasjonen kan beskrive graden av problemet akkurat for deg eller ditt barn