Behandling av allergi

Det fins tre ulike måter å behandle symptomer på allergi:

1. Unngå allergener

Man bør i størst mulig grad unngå kontakt med de stoffene som forårsaker allergi. Når det gjelder pollen er dette nesten umulig. Man kan også minske mengden allergener fra pelsdyr og husstøvmidd, for eksempel gjennom rengjøring og andre tiltak, men å fjerne alle allergener lar seg ikke gjøre.

2. Medisiner

De fleste allergikere opplever bra symptomlindring med dagens medisiner. Men de fleste medisiner lindrer bare symptomene, og påvirker ikke årsaken til disse. Hvis du ikke tar medisinene, kommer symptomene tilbake.

3. Allergivaksinasjon

I motsetning til medisiner påvirker allergivaksinering (immunterapi) selve allergiutviklingen. Man demper eller fjerner kroppens reaksjon på allergenet, og ikke bare forbigående symptomer. Dette er derfor eneste måte å helbrede eller varig bedre plagene. 85 % blir bedre, 30 % blir helt kvitt plagene. 50 % av pollenallergikere vil erfaringsmessig utvikle astma, og allergivaksinering halverer denne risiko. I tillegg halveres risiko for fremtidig utvikling av andre allergier. Behandling er meget trygg dersom utført under ansvar av erfaren allergi-spesialist. Eksperter er enige om at langt flere med plagsomme allergier bør allergivaksineres.

Behandling med allergivaksinasjon

  • Opplever du symptomene på allergi som svært plagsomme, på tross av medisinering?
  • Er du helt avhengig av symptomdempende medisiner i lengre perioder?
  • Har du høysnue og begynner å få plager med lungene (hoste og tetthet i brystet)?
  • Har du bivirkninger av den symptomdempende medisinen eller ønsker å bli kvitt behovet for medisiner ?

Da bør allergivaksinasjon overveies som en mulig behandlingsform.

Hva kan man få allergivaksinasjon mot?

  • Trær (bjørk)
  • Gress (timotei)
  • Burot
  • Husstøvmidd
  • Pelsdyr (katt, hund, hest)
  • Bie og veps

Matvareallergier er det så langt ikke mulig å vaksinere seg mot, men bedring av pollenallergi vil oftest redusere kryssreaksjoner i form av matvareallergier.