Generell utvikling

Se under for oversikt over barns fysiske, mentale, språklige og sosiale utvikling de første to leveårene.

Det må presiseres at det foreligger store individuelle forskjeller i takten på barns utvikling. Dette må tas i betraktning når man skal vurdere om et barn er forsinket i sin utvikling eller ikke. Således er slike "tabeller" kun veiledende, og bør avstedkomme utredning hos barnelege dersom større avvik. På denne måten kan man utelukke om der foreligger grunn til videre utredning.

Utvikling 0 - 2 mnd

Fysisk

Arm og benbevegelser er reflekser. Hodet "tipper" og trenger støtte. 
Kan se ting på rundt 20 cm avstand. Stirrer på objekter, strekker ikke hånden. 
Elsker hud-hud kontakt.

Mentalt

Foretrekker å se på ansikter og mønstre med høy kontrast. Våken ca 1 time hver 10. time. Begynner å få tillit til nær omsorgsperson. Adferd hovedsakelig refleksbetinget. Gråter dersom understimulert eller overstimulert.

Språk

Respons på stemmer, litt "pludrelyd" begynner. Liker når du snakker til ham/henne.

Sosialt

Liker øye-kontakt, smiler til ansikter, gjenkjenner foreldrenes stemmer.

2. levemåned

Fysisk

Musklene slapper av og rykker mindre. Kan løfte hodet 45 grader. Hendene begynner å åpne seg , og barnet kan kortvarig holde en rangle. Følger ting som beveger seg med blikket.

Mentalt

Begynner å assossiere- gråt fører til at behov fylles og møtes. Protesterer dersom behov ikke oppfylles. Ønsker visuell stimulering.

Språk

Gurgler, lager bable/koselyder og hviner. Viser følelser.

Sosialt

Respons med smil, viser sinnsstemninger. Studerer ansikter. Din babys personlighet blir tydeligere.

Utvikling 3 - 4 mnd

3. levemåned

Fysisk

Strekker armer og ben helt ut , og kan rulle fra rygg til side. Holder hodet for å søke rundt seg. Leker med hendene sine, og kan holde ranglen litt lenger. Sveiper med armene, kan kortvarig bære vekt på bena.

Mentalt

Lærer årsak og virkning. Oppdager hender og føtter, liker detaljerte høy-kontrast bilder.

Språk

Begynner å lage forlengete vokal-lyder. Begynner å le, og har forskjellig gråt til forskjellig behov.

Sosialt

Skaper øye-kontakt og smiler til ansikter. Vet forskjell på foreldre og fremmede, og slutter å gråte når du kommer inn i rommet.

4. levemåned

Fysisk

Kan stå på bena uten hjelp, ruller fra side til side. Løfter hodet 90 grader. Sitter med armene som støtte. Strekker seg etter ting.

Mentalt

Danner mentale bilder når foreldrene viser kjente "signaler" og bevegelser. Er klar over at mennesker og ting har "merkelapper" (eks "pappa"). Begynner å utforske ting ved å smake på dem.

Språk

Forandrer munnens form for å forandre lyder, pludrer.

Sosialt

Ler høyt når han/hun blir kilt. "Hilser" omsorgsperson. Sosiale bevegelser og gester for å signalisere "ta meg opp". Liker sosialt samspill.

Utvikling 5-9 mnd

5. levemåned

Mentalt

Viser interesse for farger. Skyver unna mislikte gjøremål (f.eks. pusse nesen). Viser ansiktuttrykk som uttrykk for tanker/refleksjon.

Språk

Babler (ba-ba). Prøver å etterligne lyder

Sosialt

Snur hodet mot den som snakker. Følger med de voksnes munn-bevegelser.

Fysisk

Ruller fra mage til rygg. Tar tak i tærne, og kan vri seg framover på gulvet. Strekker seg mot et mål. Overfører ting fra hånd til hånd.

6.-9. levemåned

Fysisk

Kan sitte uten støtte, og ruller over begge veier. Kan stå dersom han/hun lener seg mot noe. Peker på ting, og plukker opp små ting med tommel og finger. Strekker seg mot nøyaktig mål. Kan spise selv og drikke fra kopp. Kommer seg opp på alle fire og gynger.

Sosialt

Studerer ting, og kan konsentrere seg om en leke av gangen. Analyserer hva han/hun vil gjøre med leken. Forstår at ting kan være satt sammen. Begynner å forstå bakenforliggende begreper for handling og objekter.

Språk

Lengre og mere varierte lyder. Eksperimenterer med forskjellig lydvolum og stemmeleier. Lager 2-stavede lyder.

Mentalt

Imiterer ansiktsuttrykk. Viser humøruttrykk med varierte lyder og kropps-bevegelser. Kan være sky og redd for fremmede. Responderer på navnet sitt. Løfter armene for å vise ønske om å bli tatt opp, og liker sitt eget speilbilde.

Utvikling 9-15 mnd

9.-12. levemåned

Fysisk

Behersker krabbing, kan stå uten støtte. Klatrer på møbler, går uten hjelp.

Mentalt

Begynner å forstå setninger som "kom her". Begynner å utforske ting ved å berøre alt. Bygger, stabler og tar fra hverandre.

Språk

Sier enkle ord ("hund, varm"). Forstår "nei". Imiterer lyder som tunge-klikking, skurrestemme og hoste.

Sosialt

Liker å imitere. Peker på ting han/hun ønsker. Føler stolthet (spesielt når han/hun får ros). Liker leker ("gjemme seg, si bø")

12.-15. levemåned

Fysisk

Går alene, kan gå opp trapp. Kan gripe en blyant. Kan løpe. "Danser" til musikk.

Mentalt

Foretrekker en av hendene.Forstår ord i sammenheng, og forstår årsak og virkning. Kan "late som"-lek. Husker.

Språk

Liker å synge. Sier flere ord. Sier nei, og rister på hodet. Kan følge enkle instruksjoner.

Sosialt

Kopierer og imiterer. Liker å se på bøker sammen med en voksen. Viser temperament når han/hun blir sint. Vinker ha-det. Ler av morsomme ting.

Utvikling 15 - 24 mnd

15.-18. levemåned

Fysisk

Kan gå baklengs. Prøver å sparke ball. Danser, stabber, spankulerer, går i sirkel, stabler. Kan kaste gjenstander.

Mentalt

Lærer ved å utforske.Separasjons-angsten ikke så sterk. Husker omsorgspersoner når de er ute av syne. Forstår skygger.

Språk

Sier 10-20 ord. Setter korte ord sammen, "nei-nei", "ha det". Lager første setning.

Sosialt

Forstår verbal anmodning uten fysisk signal. Elsker når de voksne babler sosialt tilbake.

18. - 24. levemåned

Fysisk

Kan hoppe, klatrer (ut av lenestol og seng). Kan kle av seg plagg, åpner dører.

Mentalt

Kan forstå 2-leddete beskjeder. Kan tegne sirkler og streker på papir.

Språk

Sier 20-50 ord. Lager 3-ords setninger.

Sosialt

Forstår mer enn han/hun sier. Liker å synge.