Barnets utvikling

Det må presiseres at det foreligger store individuelle forskjeller i takten på barns utvikling. Dette må tas i betraktning når man skal vurdere om et barn er forsinket i sin utvikling eller ikke. Således er slike "tabeller" kun veiledende, og bør avstedkomme utredning hos barnelege dersom større avvik. På denne måten kan man utelukke om der foreligger grunn til videre utredning.