Prinsipper for behandling av eksem

Jeg vil ikke gå i detaljer her, men viser til vedlagte linker og annen liiteratur. Noen grunnprinsipper må likevel understrekes:

  • Være offensiv i din tilnærming til eksemet, ikke la eksemet blomstre. Blussing av eksem gir dårlig livskvalitet: Huden skal inspiseres hver morgen!
  • Skill mellom forebyggende behandling (eks fuktighetskremer, badeolje etc) og aktiv behandling (kortison salver samt potente salver uten kortison). Et etablert eksem kan bli verre ved å legge på lokk på huden med fet fuktighetskrem.Et eksem som ikke behandles aktivt vil gå dypere i huden og vil bli vanskeligere å behandle
  • Ikke få kortisonfobi! Legen din vil gi deg efektive salver som i sum vil gi mindre totaldose kortison dersom de brukes riktig, og derved ikke de bivirkninger vi frykter
  • Et fuktig og stygt eksem er oftest infisert med baterien gul stafylokokk, og kan avkreve behandling med antibiotika mixtur/tabletter
  • Eventuelle matallergier må avklares hos barnelege, i første rekke hos barn med tidlig debuterende eksem i spedbarnsalder og eldre barn med moderat til alvorlig eksem.
  • Behold optimismen! De fleste barn vil gradvis bli bedre av sitt eksem
  • Husk at 40 % av barna utvikler astma og pollenallergi, observer luftveissymptomer! Kan være aktuelt å samtale med din lege om det er lurt å fjerne katten hjemme først som sist
  • Og sist men ikke minst: Krev god veiledning av din lege og din allergisykepleier!!

Mer om behandling:

Allergiviten
Naaf
Astrazeneca