Hyppighet og årsak til eksem

Atopi hos mor og far øker risiko for at barnet får atopisk eksem. 20% av befolkningen har hatt atopisk eksem (barneeksem), og 40-50 % av barn og ungdom med eksem vil også utvikle astma og/eller allergisk neseslimhinne helårlig eller i pollensesong.
Eksemet fremtrer forskjelig utover barnealder, og det bør ved plagsomt eksem utredes om man har matallergier som innvirker på plagene.
Atopisk eksem i befolkningen synes å være økende, og årsaken til dette er for en stor del usikre.Viktigste årsak til atopisk eksem er arvelighet, men hvilke gener som bestemmer sykdomsutviklingen er ikke kjent.Aktuelle studier tyder på at sykdommen kan skyldes en ubalanse i celleregulering av immunsstemet med "betennelsesreaksjon" i huden til følge. Dette resulterer også i øket fare for utvikling av allergier. Atopisk eksem begynner ofte tidlig i barnealder: Man antar at 80-90 % blir kvitt plagene før voksen alder, de fleste før skolealder. Hos voksne går eksemet ofte over i håndeksem. Atopisk eksem ser forskjellig ut i forskjellige aldre.

Spedbarn 0-2 år

Eksemet er vanligvis mere utbredt i denne fasen, og er vanligst på kinnene, i pannen eller i hodebunnen. Eksemet kan også forekomme i bøyefurer i albue og knehase. Eksemet klør ofte mye og gir ubehag og dårlig nattesøvn. Ikke sjelden er eksemet væskende, noe som bør inngi mistanke om bakterieinfeksjon i eksemet. 

Barn 2 – 12 år

Etter hvert som barnet blir eldre forandrer eksemet seg. Det flytter seg fra hodet til å dominere steder som albuebøyningene, knehasene, håndleddene og anklene. Eksemet blir tørrere, men kløen vedvarer.