Diagnose ved astma

Astma fremtrer med variabilitet i symptomer og alvorlighetsgrad, og en pålitelig diagnose må baseres på systematisk tilnærming og grundighet samt tett oppfølgning med evaluering av effekt av behandling.
Generellt kan en diagnose baseres på en klinisk vurdering av:

 1. Sykehistorie
  • særdeles viktig hos de aller minste som ikke kan gjøre lungefunksjonstester
 2. legeundersøkelse med lytting på lunger
 3. Måling av lungefunksjon
  • nedsatt verdi FEV1 og bedring etter ventoline/airomir/bricanyl
 4. Lungetest med måling av bronkial overirritabilitet (alternativt tredemølletesting)
  • gjøres av allergi-kompetent barnelege
  • ofte nødvendig hos barn og ungdom hvor man er i tvil om diagnose og/eller vanlige lungefunksjonstester ikke er entydige
 5. Allergitesting
  • bekreftet allergi betyr ikke astma, men flere positive tester forsterker mistanken ved god sykehistorie
  • gir mulighet for fjerning av allergener som påvirker astma

Vanlige symptomer ved astma hos barn:

 1. Forkjølelser som er hyppige i småbarnsalder blir langvarige med surkling og sliming, og "setter seg i brystet".
 2. Påfallende langvarig hoste etter infeksjoner, ofte over 2 uker hver gang. Natthoste ofte fremtredende.
 3. Stadige "lungebetennelser" med behov for antibiotika
 4. Etterhvert trettbarhet ved anstrengelser; må ofte hvile; "bedagelig barn". obs kan være vanskelig å oppdage
 5. Generellt sliten og utilpass grinete barn uten initiativ
 6. Mere sjelden er anfall med pipende tung pust