Behandling av astma

Overordnet målsetning:

 1. Normalisere og bevare livskvalitet
  • oppnå full symptomkontroll
  • ingen anstrengelsesplager
 2. Normalisere og bevare lungefunksjon
  • forebygge irreversibel lungeskade
 3. Unngå akutte forverrelser og behov for innleggelse og akutt legekontakt
 4. Unngå bivirkninger av medikasjonen
  • riktig dosering gir liten risiko
  • sykdomsutvikling og dose følges nøye

Graden av astma bør vurderes. De fleste astmatikere trenger fast forebyggende medikasjon med kortisonmedikasjon. Ved forkjølelser tillegges bronkieutvidende anfallsmedikasjon, eventuelt også før anstrengelser. Alle skal ha en skriftlig behandlingsplan!! Si klart i fra til din lege dersom du ikke har fått dette!

Bivirkninger ved riktig medikasjon er få, og er først og fremst lokale bivirkninger i rundt 5 % av tilfellene (bl.a. heshet, sopp i munnhule). Disse vil raskt forsvinne ved å forbigående stoppe medikasjon. Systemiske bivirkninger er sjelden, og ved riktig dose er det ikke fare for veksthemning.

NB! Ikke bruk forebyggende medikasjon fra og til. Det tar ofte inntil og over 6 måneder før astma-betennelsen i luftveiene er under kontroll!

Eventuelle allergier må avklares, og riktige tiltak må diskuteres og igangsettes.

Enkelte barn/ungdom og voksne med en kraftig allergisk astma bør allergivaksineres for å oppnå kontroll over astmaplagene. Dette kan gjøres ved trenede klinikker som Arendal Spesialistsenter.

Husk at opptil 70 % etterhvert vil få allergiske plager i nesen, og det vil ofte være riktig å behandle nesen spesifikt for å få kontroll med astmasymptomene.

Og VIKTIG: Barn med astma skal følges nøye!

 • Viktig med god og erfaren lege som skal sette barnet på medisiner.
 •  Viktig med løpende evaluering for å vurdere når barnet ikke lenger trenger medisiner.
 • Viktig at foreldrene får informasjon og støtte, slik at de blir trygge og gode i sine vurderinger. Foreldre er den viktigste ressursen i astmabehandlingen.
 • Når alt dette er på plass får vi trygge og friske barn!!