Astma

Astma forekommer i alle aldre, og symptomer kan debutere allerede første leveuker. Mange debuterer med astma før 4 års alder, og omtrent 40 % av disse blir kvitt sin astma før 7 års alder. Mange barn kan ha astmalignende symptomer under forkjølelse uten å ha reell astma. I dag er det mange barn som får uriktig astma diagnose, samtidig som mange barn med uoppdaget astma over flere år er hyppige besøkende på legevakt og får uriktige diagnoser som "bronkitt" og "lungebetennelse". 

Hvor hyppig er astma? Ser man på livstidsforekomst (= hvor stor prosent av befolkningen som får astma frem til en viss alder,eksempelvis 15 år) for barn i Norge er tallene ved 15 års alder 9-10 %, noen steder opp til 12-13 %. 

Land Forekomst (%)
Storbritania 32,2
Australia 29,4
Peru 26,0
Brasil 22,7
USA 21,7
Sør-Afrika 16,1
Kenya 13,9
Sverige 12,9
Fillipinene 12,3
Estland 10,9
Norge *) 10 - 13

Internasjonale data viser iflg The International Study of Asthma and Allergy in Childhood (ISAAC1 studien), der 56 land har deltatt, at forekomsten av astmasymptomer hos 13-14 år gamle barn i en periode på ett år er følgende % av jevnaldrende:

Astma synes reelt å ha økt de siste årene. Dette avkrever god oppfølging fra helsevesenet, både ved akutt og kroniske symptomer.