Råd i pollensesongen

Gode råd for pollenallergikere

Nedenfor følger en del råd om hva du som er plaget av pollenallergi kan gjøre for å klare deg lettere gjennom pollensesongen.

 • I pollensesongen er en lett overømfintlig for andre allergener og irritanter. Vær nøye med renholdet, sterke lukter, tobakksrøyk o.l.
 • Unngå utlufting av huset når lpollenutslippet er størst, nemlig fra morgenen til ut på ettermiddagen.
 • Ikke tørk klærne dine utendørs midt på dagen. Pollenkornene fester seg lett til tøyet. Utlufting og eventuell tørk av sengetøy bør gjøres om kvelden eller nattestid.
 • Alkohol kan forverre symptomene.
 • Legg ferien til en tid på sommeren hvor det er lite pollen i luften, eller reis til steder med liten blomstring. Høyt til fjells eller ute ved kysten er det vanligvis mindre pollen enn andre steder.
 • Informer omgangskretsen din om sykdommen slik at de kan ta hensyn.
 • Skoleelever og studenter med pollenallergi kan søke om å få forlenget eksamenstid. Det må legges ved en legeerklæring.
 • Ta medisin etter legens anvisninger og start i tide. Du skal helst ta medisiner før symptomene blir for sterke.
 • Medisinene skal tas regelmessig og forebyggende selv om du på enkelte dager har lite eller ingen plager

Det er videre viktig å unngå mugg innendørs. Derfor bør du: 

 • Lufte ut så mye som mulig, særlig på steder hvor det dannes mugg, f.eks. på badet.
 • Sørge for å holde ventiler og ventilasjonskanaler rene.
 • Alltid kaste mugne matvarer ut .

Vanne stueplantene i underskålen. Det er ofte muggsopp i jorden som kan virvles opp ved vanning.

 • Vær oppmerksom på at det sitter store mengder sopp og sporer på juletrær.


Kilde NAAF