Allergi i neseslimhinnen

Allergisk rhinitt affiserer opptil 25% av befolkningen. Det foreligger en inflammatorisk (ikke-bakteriell betennelse) i neseslimhinnen fremkalt av en immunreaksjon. Den aller vanligste formen er fremkalt av allergi, men enkelte har også samme symptomer av ukjent årsak.Studier har vist at livskvaliteten påvirkes negativt med hensyn til fysiologiske, psykologiske, soiale og mentale funksjoner.

Bjørk- og gresspollen er vanligste årsak til sesongrelatert rhinitt, mens f. eks pelsdyr og midd forårsaker helårsrhinitt. Særlig den siste formen er hyppig assossiert med astma.