Atopiske sykdommer

Atopi betyr "annerledes", og omhandler overømfintlighetssykdommer som atopisk eksem, asthma, allergisk rhinitt/høysnue, tarmsymptomer etter reaksjon på matvarer.

Forekomst av atopisk allergi i familien Risiko for hvert nytt barn for å få atopi
Begge foreldre med samme atopiske sykdom 70%
Begge foreldre med atopi, men ulik sykdom 40 - 50%
En av foreldrene med atopi 20 - 30%
Ingen foreldre, men søsken med atopi 20 - 30%
Ingen kjent atopi i familien 12 - 15%

 

Sykdom Livstidsforekomst
Atopisk eksem 20 - 25%
Kontaktallergisk eksem 10 - 20 %, øker mer senere
Elveblest 8 % ?
Høysnue 20 - 25 %
Astma 10 - 13%
Tarmreaksjoner 10% ?
Annet 2%
Totalt v/15 års alder 40%

Tilstanden er alvorlig og vanskelig hos ca 10 - 30 %, påvirker livskvalitet med behov for hyppige legebesøk