Velkommen til barnelegen i Arendal

Jeg heter Håvard Skjærvik og er spesialist
i barnesykdommer. Vi håper at
denne websiden kan gi foreldre og
barn viktig informasjon både før og
etter besøk hos oss.

Velkommen!!

Håvard Skjærvik

Gastroøsofageal reflux

Ulike kilder til allergi


Åpningstider

Partallsuker:
Mandag: 7.30-19.30
Tirsdag: 7.30-16.00
Onsdag: 7.30-16.00
Torsdag: 7.30-16.00
Fredag: 7.30-14.00

Oddetallsuker:
Mandag: 7.30-19.30
Tirsdag: 7.30-18.00
Onsdag: 7.30-19.30
Torsdag: 7.30-17.30
Fredag: 7.30-14.00

Tlf. 37 07 39 00
Fax. 37 07 39 01

Kort ventetid

Øyeblikkelig hjelp uten henvisning.

Vi garanterer at vi ikke har ventetid. For å holde denne lovnaden øker vi stadig åpningstider enkelte dager utover anførte ventetider.